Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem kvizu:
»Spoznaj Nomago!«1. Podatki o organizatorju nagradnega kviza
Organizator nagradnega kviza z nazivom »Spoznaj Nomago!« (v nadaljevanju: kviz) je podjetje Nomago d.o.o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, mat. št. 5143373000 (v nadaljevanju: organizator). Pokrovitelj glavne nagrade je podjetje STAL d.o.o., Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pokrovitelj).

2. Namen nagradnega kviza
Namen nagradnega kviza je promocija nove znamke Nomago na slovenskem trgu.

3. Udeleženci
Udeleženci nagradnega kviza so lahko osebe, ki imajo slovensko državljanstvo. V nagradnem kvizu ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradnega kviza ter zaposleni v podjetjih STAL d.o.o. in Nomago d.o.o., ali njihovi družinski člani. Mladoletne osebe lahko nagrado koristijo le v spremstvu polnoletne odgovorne osebe.

Nakup katerega koli izdelka, storitve ali letalske vozovnice ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

4. Pravila in pogoji nagradnega kviza
S sodelovanjem v nagradnem kvizu udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradnega kviza in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec podjetje Oblikovanje.com, informatika in oblikovanje, d.o.o.

5. Način sodelovanja in potek nagradnega kviza
Nagradni kviz poteka na spletni strani www.nomago.si. Sodelujoči mora odgovoriti na vsa vprašanja nagradnega kviza in po želji deliti svoj rezultat s svojimi prijatelji na Facebooku. Pogoj za sodelovanje v žrebanju je vpis elektronskega naslova, na katerega organizator nagrajencu posreduje obvestilo o izidu žrebanja.

6. Čas trajanja nagradnega kviza
Nagradni kviz se izvaja na spletni strani www.nomago.si od 8. maja 2018 do 15. junija 2018 (do 16. ure).

7. Nagrada
Glavna nagrada je sestavljena iz dveh povratnih letalskih vozovnic iz Benetk do Lizbone, prevoza iz Ljubljane do letališča v Benetkah ter dveh nočitev v hotelu s 3* na končni destinaciji. Termin potovanja mora nastopiti do 31. decembra 2018. V okviru prej navedenega obdobja trajanje potovanja izbere izžrebanec sam, pri čemer je izbira termina za potovanje odvisna od razpoložljivosti prostih mest na razpoložljivih letih. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagrade plača akontacijo za celotno nagrado.

Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Osebo, ki potuje z nagrajencem/nagrajenko, določi ta sam. Zanj/o veljajo enaki pogoji kot za nagrajenca/nagrajenko.

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih/nagrajenkah
Organizator nagradnega žrebanja bo najkasneje 18. junija 2018 do 12. ure sporočil, kdo je nagrajenec. Ta bo določen na podlagi nejavnega žreba in objavljen na spletni strani in Facebook strani organizatorja (www.nomago.si in https://www.facebook.com/NomagoSI/). Nagrajenec v nagradni igri organizatorju dovoljuje objavo podatkov (imena in priimka) na spletni strani in Facebook strani organizatorja.

Če nagrajenec ne bo izpolnjeval pogojev za sodelovanje oz. pogojev za prevzem nagrade, se razglasi naslednjega s pomočjo ponovnega žreba.

Nagrajenca bo organizator nagradnega kviza obvestil tudi po elektronski pošti na e-naslov, ki ga je sodelujoči vpisal v obrazec ob zaključku nagradnega kviza.

9. Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi Pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradnem kvizu.

Nagrajenec mora svoje podatke poslati na elektronski naslov facebook@nomago.si najkasneje v 6 dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade.

Organizator in pokrovitelj nagrade si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je sodelujoči v nagradnem kvizu sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega kviza,
  • nagrajenec prek elektronske pošte ne pošlje zahtevanih podatkov, potrebnih za izdajo nagrade (ime, priimek, naslov, davčna številka).

Izdajo letalskih vozovnic je treba urediti najkasneje do 10. julija 2018. Vse takse in ostale dajatve so vključene.

10. Izključitev odgovornosti
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje prodajnih kanalov, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta organizatorja nagradne igre,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade
Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, tj. Nomago d.o.o., dovoljuje vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov za namene te nagradne igre. Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07) ter da jih ne bo uporabil v nobene promocijske namene brez predhodnega soglasja vsakega posameznika.

Če sodelujoči v nagradni igri dovoli uporabo svojih osebnih podatkov v druge namene, ima pravico, da se po vsakem obvestilu, za katerega je dal soglasje za prejemanje, odjavi od nadaljnjega obveščanja.

Sodelujoči v nagradni igri ima možnost kadar koli pisno zahtevati, da organizator v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer tako, da pošlje pisni zahtevek po elektronski pošti na naslov: info@nomago.si. Organizator bo o prenehanju uporabe osebnih podatkov v petih dneh po prejemu zahteve pisno ali po elektronski pošti obvestil posameznika, ki je to zahteval.

Sodelujoči v nagradni igri ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

12. Pogoji letalske vozovnice
Nagrajenec prejme glavno nagrado za dve osebi, ki se podari v obliki dveh povratnih letalskih vozovnic za vnaprej določeno destinacijo, to je mesto Lizbona, prevoza iz Ljubljane do letališča v Benetkah ter dveh nočitev v hotelu s 3* na končni destinaciji.

Posamezna letalska vozovnica lahko vključuje največ 2 segmenta v ekonomskem razredu (primer: Benetke – Lizbona / Lizbona - Benetke) in se izda za eno povratno potovanje, ki ga koristita dve osebi istočasno.

Potovanje do izbrane destinacije mora nastopiti do 31. decembra 2018.

Odhodno letališče je v Benetkah. Nagrada ne vključuje uporabe lož na letališčih. Pokrovitelj izda letalsko vozovnico na izbrane datume in za določeno destinacijo, uredi prenočišče in prevoz do letališča.

Letalske takse in YR taksa so vključene v vozovnico, po izdaji menjava destinacije, datuma potovanja ali imena potnika ni možna.

Izbira termina za potovanje je odvisna od razpoložljivosti prostih mest na razpoložljivih letih.

Končna destinacija je določena vnaprej in je ni mogoče kasneje spreminjati, prav tako po izdaji vozovnice ni možno spreminjati datuma. Letalska vozovnica ni prenosljiva in je vezana na osebo, ki je navedena na vozovnici. Prav tako nima denarne vrednosti in je ni možno prodati ali zamenjati.

Zmagovalec je sam odgovoren za svoja dejanja na potovanju, obenem pa tudi za to, da ima veljaven potni list in katere koli druge dokumente, ki jih potrebuje za potovanje z navedeno letalsko vozovnico.

13. Ostale določbe
Navodila za sodelovanje v kvizu so objavljena na spletni strani www.nomago.si.

Organizator kviza in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.nomago.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema 8. maja 2018.